Freitag 09.09.2022

Standbesuch bei Rene Späni
19:00-22:00

Freitag 14.10.2022

Beratungsabend
20:00-22:00

Freitag 11.11.2022

Beratungsabend
20:00-23:00

Freitag 09.12.2022

Chlaushöck
19:00-22:00

Freitag 13.01.2023

Beratungsabend
20:00-22:00
Beratungsabend
20:00-22:00

Freitag 10.02.2023

Beratungsabend
20:00-22:00